Dne 22. a 29. 11. 2021 proběhne testování žáků na Covid-19 antigenními testy. Testování se netýká očkovaných dětí.

Na základě doporučení vedení Jihočeského kraje vyhlašuje ředitelství školy ředitelské volno na dny 25. 10. a 26. 10. 2021. Dále následují podzimní prázdniny. Žáci nastupují do školy 1. 11. 2021.

Nový školní rok 2021/2022 začne jako obvykle 1. září.

Žáci budou v kmenových učebnách se svým třídním učitelem.

Příchod do školy s rouškou na ústech. - Dezinfekce rukou při vstupu do budovy.

S prvňáčkem mohou přijít oba rodiče. – Rodiče vstupují s rouškou.

Testování ve své kmenové třídě 1. 9., 6. 9., 9. 9.2021

Testování prvňáků proběhne samosběrem dne 02. 09. 2021.

ORGANIZACE VÝUKY OD 24. 05. 2021

Od pondělí 24. 05. 2021 se umožňuje osobní přítomnost ve škole všem žákům.

U žáků 1. stupně se na organizaci výuky NIC NEMĚNÍ. Žáci se TESTUJÍ pouze 1x týdně, vždy v pondělí.

Organizace školní družiny stejná jako od PO 17. 05. 2021, stejná jako od začátku školního roku.

Bez rotace se na prezenční výuku vrací žáci 2. stupně.

Testování 1x týdně, vždy v pondělí

Ruší se povinnost HOMOGENITY tříd a skupin.

Vyučování bude probíhat podle ŘÁDNÉHO ROZVRHU platného od začátku školního roku.

Testování je pro žáky povinné. Jde o bezpečnost ve škole. Odůvodnění tohoto kroku je propsáno do mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V případě, že rodiče odmítnou žáka testovat, tak osobní přítomnost ve škole mu umožněna nebude a bude se vzdělávat doma. Žák bude mít OMLUVENOU ABSENCI. Dostane od školy zadání a podporu ve vzdálené výuce. Škola nebude schopna z kapacitních důvodů zajistit pro tyto žáky distanční výuku.

Hygienická opatření – není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.