Každoročně se koncem měsíce září žáci 3. a 4. třídy zúčastňují výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Třeboni. Ani letos tomu nebylo jinak. Doprava byla zajištěna autobusem, který nás dovezl do Třeboně a zpět ke škole.

Úprava zvonění na II. stupni od 13. 11. 2017 – z důvodu prodloužení polední přestávky na oběd

Letos se naše škola zapojila do projektu pro zřízení Čtenářského klubu, který je určen k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Tento projekt MŠMT je koncipován jako dobrovolná mimoškolní aktivita. Smyslem tohoto programu je ukázat žákům, že čtení může být nejen bohatým zdrojem naší slovní zásoby, prostředkem našeho kultivovaného projevu, zdrojem informací, ale především i zábavou a potěšením v dnešním přetechnizovaném světě. Žáci se zde věnují četbě knih a textů, na kterých se učí číst s maximálním porozuměním a pracovat s texty pomocí speciálních technik tak, aby v každodenním životě tuto dovednost mohli smysluplně zužitkovat. Žáci si zde mohou vyzkoušet mimo jiné i autorské psaní, dramatizaci, doprovodné výtvarné techniky, společně mohou nad knihami diskutovat a zažívat i legraci a zábavu během didaktických her, které vždy schůzky doprovázejí.

Autorka textu a vedoucí klubu: Mgr. Jana Polnická

Základní škola v Chlumu u Třeboně ve spolupráci s místní knihovnou se již po osmé zapojila do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.

Projekt vyhlašuje Národní pedagogické nakladatelství s podporou MŠMT (ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)a je věnován žákům 1. tříd ZŠ. Cílem tohoto projektu je rozvoj čtenářské gramotnosti, jinak řečeno podchytit, zprostředkovat a pomoci vytvořit kladný vztah ke čtení od prvních měsíců školní docházky a návyk pravidelného čtení.