V rámci dopravní výchovy jeli žáci 3. a 4. třídy 25. září na dopravní hřiště do Třeboně. Žáci absolvovali teoretickou výuku pod odborným vedením a praktickou část v podobě jízdy na kole
na dopravním hřišti.

Pro třetí třídu byl tento výcvik premiérou. Někteří žáci po nasednutí na kolo překvapivě zjistili, že si nemůžou jezdit, jak chtějí. Seznamovali s pravidly silničního provozu (pravidlo pravé ruky se ukázalo jako veliký problém), ale po krátké době zvládli jízdu na kole se všemi bezpečnostními pravidly.

Čtvrťáci jeli na dopravní hřiště potřetí. Díky tomu už věděli, co je čeká a jízda na kole probíhala bez větších problémů.

Na jaře nás čeká ještě jedna návštěva dopravního hřiště. Žáci čtvrté třídy budou skládat zkoušky, po kterých se můžou těšit na tzv. řidičák na kolo. Budeme jim přát, aby všichni prošli a na našich silnicích bylo stále bezpečno.

Monika Bočková

01 dopravni hriste 2018 02 dopravni hriste 2018

Dbeseda spisovatelka 2018ne 2. 10. 2018 byla uspořádána pro žáky naší školy beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která se zabývá současnou tvorbou knih pro děti a mládež. Žáci se mohli například dozvědět, jak vzniká kniha od počátečního nápadu autorky až po její vydání.

Paní Březinová poutavou formou žáky seznámila se svými tituly knih, ale i s novodobými tématy jako je mentální anorexie, závislost na drogách či soužití s člověkem, který má autismus.

Jana Polnická

 

 

Svět práce, tak se nazývá předmět pro žáky v 9. třídě, jehož náplní i cílem je ukázat dětem možnosti dalšího vzdělávání a výběru profese. Pravidelně s dětmi jezdíme na Burzu středních škol, na exkurze do středních škol a učilišť také do provozu různých firem v nejbližším okolí. Součástí toho všeho byla také návštěva Úřadu práce v Jindřichově Hradci. Žáci se dozvěděli, o které profese je na trhu práce největší zájem.

Druhou částí pobytu v Jindřichově Hradci byla prohlídka Rádia Česká Kanada. Nejen že jsme dostali při prohlídce odborný výklad, ale odvážlivci mohli vstoupit přímo do živého vysílání, ať už jako „zprávařka“ nebo hosté. Děvčatům děkuji za odvahu a Rádiu Česká Kanada přeji hodně mladých posluchačů.

Zorganizovala a napsala Mgr. J. Pechová

Každoročně se koncem měsíce září žáci 3. a 4. třídy zúčastňují výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Třeboni. Ani letos tomu nebylo jinak. Doprava byla zajištěna autobusem, který nás dovezl do Třeboně a zpět ke škole.