Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se koná 1. 4. 2019 od 13.00 hodin.

Měsíc prosinec je vždy obdobím, kdy se všichni těšíme na Vánoce a stejně tomu je i ve škole. Adventní čas je obdobím nadějí, plnění přání a časem setkávání se a zamyšlení v naší uspěchané době.

I v letošním roce byl začátek adventu ve znamení rozsvěcování vánočního stromu na náměstí, které pořádalo Občanské sdružení pro děti a mládež v Chlumu u Třeboně v sobotu 1. 12. 2018.

V listopadu navštívili žáci třetí třídy knihovnu hned dvakrát. V rámci projektu O starých českých pověstech jim paní Raková přečetla pověst o Horymírovi. Dále se děti seznámily s novými publikacemi v knihovně. Následující týden si žáci zopakovali informace o Čechovi, knížeti Krokovi a jeho dcerách a samozřejmě o Libuši a Přemyslovi. Ve skupinách potom vytvořili komiks, který zachycuje část těchto pověstí.

Monika Bočková

ss c velenice logoV letošním školním roce opět pokračujeme ve spolupráci se Střední školou v Českých Velenicích. V minulých letech jsme společně organizovali exkurze do strojírenských podniků a od září se někteří žáci z 8. a 9. ročníku dobrovolně zapojili do grantu na podporu polytechnického vzdělávání. Ve svém volném čase pracují s různými přístroji a seznamují se s informacemi, které rozšiřují jejich znalosti zejména v technických oborech. Polytechnický kroužek i doprava do Střední školy v Českých Velenicích jsou zdarma. Cílem tohoto kroužku je poskytnout dětem zajímavé informace z různých oborů, aby se žáci mohli lépe orientovat při výběru budoucího povolání.

Kroužek organizuje Mgr. J. Pechová