karneval 2019V úterý 12. března se žáci třetí a čtvrté třídy sešli na maškarní tancovačku. Škola ožila veselým křikem a smíchem rozdováděných dětí, které si tuto proměnu užívaly.

Monika Bočková

Od poslední návštěvy třeťáků v knihovně uběhlo hodně času, a proto jsme byli všichni rádi, že se v učivu objevilo téma, které po knihovně přímo volá. Tentokrát jsme se zabývali tím, co je to pohádka, jak pohádka vznikla, jak si dříve lidé pohádky povídali, … prostě o všem, co souvisí s tímto krásným žánrem.

Děti si v pondělí 4. března přečetly několik pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Díky tomu, že si většinou donesly vlastní knížky z domova, mohly pracovat ve skupinách. Ve skupinách hledaly v pohádkách odpovědi na otázky. Ve škole jsme další den pokračovali v tématu kresbou pohádkové postavy a jejím popisem.

Monika Bočková

Nakladatelství Albatros v letošním roce slaví 70. výročí svého působení. U příležitosti tohoto jubilea vyhlásilo soutěž pro školní kolektivy, ty v případě vylosování odmění velmi zajímavými cenami. Např. výletem do Prahy spojeným s návštěvou galerie s obrazy Zdeňka Buriana, besedou s Ondřejem Neffem a Ondřejem Müllerem o tom, jak vzniká kniha a jak se stát úspěšným spisovatelem, nebo hrou Carcassonne pro každého žáka vítězné třídy, či knihami do třídní knihovničky.

V pátek 18. ledna se žáci deváté třídy vypravili do Českých Budějovic. Cílem exkurze byla návštěva Střední školy veterinární, mechanizační a zahradnické v Rudolfovské ulici. Díky péči p. Ing. Hančla, zaměstnance této školy, který celou exkurzi zařídil, nám byl zdarma poskytnut školní autobus. Ve škole si žáci prohlédli jak moderní učebny a špičkově vybavené laboratoře, tak i mechanizační dílny, zahradnické provozy a malý školní statek.A že se bylo na co koukat! Na místě je také vyzvednout přístup všech pracovníků i studentů školy, se kterými jsme přišli do kontaktu - byli k nám velmi milí a ochotně naše žáky informovali o všem, co je zajímalo. Exkurze svůj účel rozhodně splnila, protože někteří naši deváťáci mají o studium na této škole zájem a ostatní si přinejmenším rozšířili obzory. Doufáme, že spolupráce bude pokračovat dále a pomůže našim žákům nejen po stránce volby povolání.

Mgr P. Němec