Podzimní prázdniny prodlouženy o dva dny, takže od  26. 10. - 30. 10. 2020.

1. stupeň - stejný režim, jako doposud

2. stupeň - střídavá výuka po třídách

od 12. 10. - 16. 10.- 6. a 7. ročník - prezenční výuka (ve škole)

                                 8. a 9. ročník - distanční výuka (z domova)

od 19. 10. - 23. 10 - 8. a 9. ročník - prezenční výuka (ve škole)

                                6 . a 7. ročník - distanční výuka /z domova)

školní družina - stejný režim, jako doposud

Zahájení školního roku 2020/2021

Výuka začíná v úterý 1. 9. 2020 7:50 – 8:30

  • Děti jdou rovnou do tříd, nepřezouvají se.
  • Před i po skončení vyučování zákonný zástupce do školy nevstupuje, čeká před budovou ZŠ.
  • Učebna dětí 1. třídy je v hlavní budově.
  • Žáci první třidy můžou vstoupit do budovy školy v doprovodu rodičů (dospělé osoby s rouškou).
  • Do první třídy byli přijití všichni, kteří podali přihlášku (zveřejněno na webu v červnu).

Návštěva žáků 1. a 2. třídy v požární zbrojnici v Chlumu u Třeboně

V úterý 18. 2. 2020 zavítali žáci a učitelky ZŠ Chlum u Třeboně na návštěvu do požární zbrojnice v Chlumu u Třeboně. Společně s dobrovolnými hasiči jsme si zopakovali důležité zásady požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných situací. Naším průvodcem byl velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Chlum u Třeboně pan Belanský.