Informace pro žáky II. stupně.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin pro prezenční výuku s odpoledním vyučováním.

(výuka tělesné výchovy je povolena - pouze venku)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 se podmínky provozu škol a školských zařízení pro kraje Jihočeský, Vysočina a Zlínský, ve kterých dochází také k rozvolnění, se uplatní od 10. 5. 2021 stejná pravidla jako v ostatních krajích, tedy níže uvedené:

— Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021  ve znění mimořádného opatření ze dne 6. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách

▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd , s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Provoz ZŠ Chlum u Třebone

týden třída

10. 5. – 14.5.

1,2,6,7

17. 5. - 21.5.

3,4,5,8,9

24. 5. -28.5.

1,2,6,7

31. 5. - 4. 6.

3,4,5,8,9

7. 6. - 11. 6.

1,2,6,7

14. 6. - 18. 6.

3,4,5,8,9

21. 6. - 25. 6.

1,2,6,7

28. 6. -29. 6.

3,4,5,8,9

Testování žáků 9. ročníku, z důvodu přijímacích zkoušek na střední školu, bude provedeno v pátek 30. 4. 2021 v průběhu dopoledne. Platnost potvrzení je sedm dní.

Věc: informace pro vedení ZŠ Chlum u Třeboně a rodiče dětí  této školy

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu  prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v ZŠ Chlum u Třeboně  prosíme předat informaci rodičům dětí  této školy.

15 žákům  3. třídy ZŠ Chlum u Třeboně je od 21. 4. 2021 nařízena karanténa.  

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 3. 5. 2021 včetně.

Prosíme rodiče, aby  u dětí  zajistili odběr na COVID-19 (PCR) v termínu 24. 4. – 29. 4. 2021.

Rizikový kontakt  s COVID-19 pozitivní osobou byl naposled dne 19. 4. 2021.

Karanténa a odběr je nařízena u těch dětí, které neprodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID- 19.

Rodiče dětí, kterých se karanténa týká, obdrží SMS s informací o setkání s C+ pacientem a odkazem na sebetrasování. V rámci sebetrasování může rodič vyplnit e-žádanku na odběr PCR. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Dále je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte a oznámit karanténu dítěte.

Karanténa musí být dodržena v určeném rozsahu i v případě, že PCR test osoby provedený v průběhu karantény je negativní. I dále je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte kontaktovali příslušného pediatra.

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice.  Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS  u výstaviště v ČB  (po – čt, 8 – 14 hod.).

 MUDr. Lenka Weinerová

 vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT