Ředitel ZŠ Chlum u Třeboně oznamuje, že všem žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole bylo vyhověno.

Tímto oznámením se považují rozhodnutí o přijetí dítěte za oznámená.

Zveřejněno dne 11. 05. 2021

Mgr. Luboš Němec ředitel školy

Informace pro žáky II. stupně.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin pro prezenční výuku s odpoledním vyučováním.

(výuka tělesné výchovy je povolena - pouze venku)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 se podmínky provozu škol a školských zařízení pro kraje Jihočeský, Vysočina a Zlínský, ve kterých dochází také k rozvolnění, se uplatní od 10. 5. 2021 stejná pravidla jako v ostatních krajích, tedy níže uvedené:

— Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021  ve znění mimořádného opatření ze dne 6. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách

▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd , s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Provoz ZŠ Chlum u Třebone

týden třída

10. 5. – 14.5.

1,2,6,7

17. 5. - 21.5.

3,4,5,8,9

24. 5. -28.5.

1,2,6,7

31. 5. - 4. 6.

3,4,5,8,9

7. 6. - 11. 6.

1,2,6,7

14. 6. - 18. 6.

3,4,5,8,9

21. 6. - 25. 6.

1,2,6,7

28. 6. -29. 6.

3,4,5,8,9

Testování žáků 9. ročníku, z důvodu přijímacích zkoušek na střední školu, bude provedeno v pátek 30. 4. 2021 v průběhu dopoledne. Platnost potvrzení je sedm dní.