Po dobu uzavření školy je nadále školní jídelna v provozu. Žáci se mouhou po

předchozím přihlášení stravovat ve školní jídelně nebo si odnést oběd v jídlonosiči domu.

Ceny obědaů jsou stejné jako by byl žák přítomen ve škole.

Po dobu uzavření jsou všichni žáci automaticky odhlášeni ze stravování. 

 

Vládní opatření ze dne 12. 10. 2020 uzavírá školy do 23. října, v následujícím týdnu budou následovat již vyhlášené pětidenní covidové prázdniny, které potrvají až do 1 listopadu. Děti by tak při příznivém vývoji mohly jít znovu do školy 2. listopadu.

Výuka ve škole bude probíhat v období od 14. 10. do 23. 10. distančně.

Žádost o ošetřovné si rodiče můžou vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

- vyhlašuje KHS Jihočeského kraje

- rodiče jsou imformováni třídními učitel přes email

- výuka probíhá distančně

- formuláře na oštřovné je možno vyzvednot v ředitelně školy nebo

v kanceláři školní jídelny

V karanténě je 2. a 3. ročník.