Vládní opatření ze dne 12. 10. 2020 uzavírá školy do 23. října, v následujícím týdnu budou následovat již vyhlášené pětidenní covidové prázdniny, které potrvají až do 1 listopadu. Děti by tak při příznivém vývoji mohly jít znovu do školy 2. listopadu.

Výuka ve škole bude probíhat v období od 14. 10. do 23. 10. distančně.

Žádost o ošetřovné si rodiče můžou vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

- vyhlašuje KHS Jihočeského kraje

- rodiče jsou imformováni třídními učitel přes email

- výuka probíhá distančně

- formuláře na oštřovné je možno vyzvednot v ředitelně školy nebo

v kanceláři školní jídelny

V karanténě je 2. a 3. ročník.

Od 12. 10. - 16. 10.. je na základě vyjádření KHS uložena karanténa pro

žáky 3. a 4 ročníku