Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vdělávání.

Je umožněn provoz školní družiny.

Zařízení školního stravování je v provozu.

Škola se zapojila do projektu Červeného kříže "DARUJNOTEBOOK", kde dala potávku na 7 ntb s možností připojení internetu pro naše žáky.Podrobnosti na https://darujnotebook.cz/.

Uzavření škol bylo na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví prodlouženo

do odvolání, takže 2. 11. 2020 děti do školy nenastoupí.

Potvrzení o ošetřovném není nutné, stačí čestné prohlášení.

 

Školní jídelna je v provozu.

Nadační podpora pro pomoc s internetovým připojením pro samoživitele

https://grantovydiar.cz/…202