Škola se zapojila do projektu Červeného kříže "DARUJNOTEBOOK", kde dala potávku na 7 ntb s možností připojení internetu pro naše žáky.Podrobnosti na https://darujnotebook.cz/.

Uzavření škol bylo na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví prodlouženo

do odvolání, takže 2. 11. 2020 děti do školy nenastoupí.

Potvrzení o ošetřovném není nutné, stačí čestné prohlášení.

 

Školní jídelna je v provozu.

Nadační podpora pro pomoc s internetovým připojením pro samoživitele

https://grantovydiar.cz/…202

Po dobu uzavření školy je nadále školní jídelna v provozu. Žáci se mouhou po

předchozím přihlášení stravovat ve školní jídelně nebo si odnést oběd v jídlonosiči domu.

Ceny obědaů jsou stejné jako by byl žák přítomen ve škole.

Po dobu uzavření jsou všichni žáci automaticky odhlášeni ze stravování.