V pátek 18. ledna se žáci deváté třídy vypravili do Českých Budějovic. Cílem exkurze byla návštěva Střední školy veterinární, mechanizační a zahradnické v Rudolfovské ulici. Díky péči p. Ing. Hančla, zaměstnance této školy, který celou exkurzi zařídil, nám byl zdarma poskytnut školní autobus. Ve škole si žáci prohlédli jak moderní učebny a špičkově vybavené laboratoře, tak i mechanizační dílny, zahradnické provozy a malý školní statek.A že se bylo na co koukat! Na místě je také vyzvednout přístup všech pracovníků i studentů školy, se kterými jsme přišli do kontaktu - byli k nám velmi milí a ochotně naše žáky informovali o všem, co je zajímalo. Exkurze svůj účel rozhodně splnila, protože někteří naši deváťáci mají o studium na této škole zájem a ostatní si přinejmenším rozšířili obzory. Doufáme, že spolupráce bude pokračovat dále a pomůže našim žákům nejen po stránce volby povolání.

Mgr P. Němec

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se koná 1. 4. 2019 od 13.00 hodin.

Měsíc prosinec je vždy obdobím, kdy se všichni těšíme na Vánoce a stejně tomu je i ve škole. Adventní čas je obdobím nadějí, plnění přání a časem setkávání se a zamyšlení v naší uspěchané době.

I v letošním roce byl začátek adventu ve znamení rozsvěcování vánočního stromu na náměstí, které pořádalo Občanské sdružení pro děti a mládež v Chlumu u Třeboně v sobotu 1. 12. 2018.

V listopadu navštívili žáci třetí třídy knihovnu hned dvakrát. V rámci projektu O starých českých pověstech jim paní Raková přečetla pověst o Horymírovi. Dále se děti seznámily s novými publikacemi v knihovně. Následující týden si žáci zopakovali informace o Čechovi, knížeti Krokovi a jeho dcerách a samozřejmě o Libuši a Přemyslovi. Ve skupinách potom vytvořili komiks, který zachycuje část těchto pověstí.

Monika Bočková