Rodiče nepotřebují potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

Školní jídelna po dobu karentény

je uzavřena do 21. 3. 2021.

Přihlášení žáci na obědy v měsíci březnu jsou automaticky odhlášeni.

Cizí strávníci mohou nadále odebírat obědy v restauraci Zájezek.

Školní jídelna uzavřena

od 1. 3. – 5. 3. 2021

z důvodu nemoci.

Strávníci mohou odebírat obědy od 2. 3. 2021 po předchozí domluvě v restauraci ZÁJEZEK.

Objednávky na tel. čísle: 778 705 260, 773 760 580

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),

 s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

- provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

1. 3. - 7. 3. 2021 - janí prázdniny

8. 3. - 21. 3. 2021 - distanční výuka

Školní jídelna 1.3. - 5.3. 2020 uzavřena