V měsíci březnu se 4. třída zúčastnila soutěže vypsané u příležitosti 70. výročí založení nakladatelství Albatros. Do soutěže se zapojilo bezmála 250 školních kolektivů, ale bohužel vyhrát mohl pouze jeden. Štěstěna nám nebyla nakloněna a vítězství nás minulo.

I tak nás těší ocenění za účast z nakladatelství Albatros. Pochvala vždy potěší, povzbudí a velmi si ji ceníme, jelikož jsme vynaložili velké úsilí ke splnění zadaných úkolů. Příště snad budeme mít vice štěstí.

Mgr. Jana Novotná

Již po desáté se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili plaveckého výcviku v krásné šumavské krajině - v Srní. Tento týdenní pobyt je určen nejen úplným neplavcům s cílem naučit je nejzákladnějším plaveckým dovednostem, ale zaměřuje se i na intenzivní nácvik plavání u dětí, které již tyto základní dovednosti získaly. Některé děti si i poprvé vyzkoušely odloučení od svých blízkých.

indie povidaniV úterý 9. 4. v odpoledních hodinách měla 7. a 8. třída ZŠ přednášku o Indii, o které povídal pan Jaroslav Hamerník. Předával nám své vlastní zkušenosti, které byly zajímavé a zároveň vtipné. Ukazoval nám i fotky z různých situací, památek a událostí. Dozvěděli jsme se například, že kráva je v Indii posvátné zvíře, že se ve městě Váránasí na břehu posvátné řeky Gangy spalují mrtvá těla zesnulých, atd… Také jsme mohli vidět předměty, které pan Hamerník přivezl. Například měděný zdobený talíř, boty z velbloudí kůže nebo kus kamene z pevnosti v Agře.

Za tyto nové znalosti panu J. Hamerníkovi děkujeme a určitě bychom rádi uvítali další podobné přednášky.

Za žáky 7. a 8. třídy S. Kulichová a M. Poustevníková

Základní škola v Chlumu u Třeboně pozvala 1. dubna 2019 malé předškoláky na zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo celkem 23 předškoláků. Třídní učitelkou budoucích prvňáčků ve školním roce 2019/2020 bude Mgr. Jana Jechová.