SKUPINY/OBLASTI

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. STUPEŇ

 

V týdenních rotacích celých tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ

 

Distančně.

ŠKOLNÍ KLUBY A DRU ŽINY

 

Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržování homogenity skupin stejné jako třídy

 

 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

 

 

OCHRANA NOSU A ÚST

 

Všichni povinně ochrana úst a nosu.

a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).

b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO

TESTOVÁNÍ

 

Povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ:

– antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně) – PCR 1x týdně

V ĚTRÁNÍ

 

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Doporučená venkovní výuka v maximální míře

HOMOGENITA

 

Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.

Doporučená homogenita u skupinových konzultací a praktického vyučování.

STRAVOVÁNÍ

 

Pro distanční výuku pouze odběr (take-away).

Pro prezenční výuku: – pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.,

– rozestupy mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin,

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Složení nové školské rady:

za rodiče:

Mgr. Jitka Bednářová

Marie Kaletová

za zřizovatele:

Mgr. Sylva Sedláčková

Bc. Hana Davidová

za učitele:

Mgr. Jana Novotná

Ing Tereza Suchá

Od 22. 3. 2021 je zahájen provoz školní jídelny po karanténě v běžném režimu stravování podle přihlášek.

Formulář na stránkách OSSZ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Obsahuje údaje jako původní žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář 89 628 5), přičemž umožňuje současně vykázat jednotlivé dny péče o dítě.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti).

Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / dětského zařízení.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete na webu ČSSZ).