Návštěva žáků 1. a 2. třídy v požární zbrojnici v Chlumu u Třeboně

V úterý 18. 2. 2020 zavítali žáci a učitelky ZŠ Chlum u Třeboně na návštěvu do požární zbrojnice v Chlumu u Třeboně. Společně s dobrovolnými hasiči jsme si zopakovali důležité zásady požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných situací. Naším průvodcem byl velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Chlum u Třeboně pan Belanský.

Žáci 8. a 9. tříd se zapojili v rámci projektových dnů do workshopu ve Střední škole spojů a informatiky v Táboře. Vyzkoušeli si práci na 3D tiskárně a kompletování propojovacího počítačového kabelu. Projekt je pod záštitou Jihočeského kraje a je pro žáky zdarma.

Organizuje a zapsala Mgr. J. Pechová

 

Poděkování za sponzorské dary

ZŠ Chlum u Třeboně děkuje firmám, které byly ochotné poskytnout sponzorský dar:
SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o. - darované textile budou využity pro potřeby školy a školní jídelny, některé na zájmovém kroužku šití v Domečku.

Truhlářské firmě p. Dvořáka za poskytnutí materiálu na výrobu dřevěných svícnů.

TSE za materiál, který bude využit při hodinách pracovního vyučování.

                                                                       Zajistila a zapsala Mgr. Jana Pechová

Tvořivé dílny v Třeboni

V úterý 3. prosince jeli žáci 4. třídy do Třeboně, kde si mohli v DDM vyzkoušet různé pracovní i výtvarné techniky. Děti si vyrobily z borové kůry přívěsek, rybu či lodičku. Všichni neohroženě pracovali s pilkou, ostrými nožíky a dokonce s řezbářskými dláty. Dále si děti zkusily malbu na sklo, lepit kousky dřeva, vyrobit si skřítka a netradiční technikou ozdobit korpus na věnec. Velký úspěch mělo i malování na látku, výroba papírového přání a stavba věží podle návodu. Děti byly z dílen nadšené.

Monika Bočková