Nový školní rok 2021/2022 začne jako obvykle 1. září.

Žáci budou v kmenových učebnách se svým třídním učitelem.

Příchod do školy s rouškou na ústech. - Dezinfekce rukou při vstupu do budovy.

S prvňáčkem mohou přijít oba rodiče. – Rodiče vstupují s rouškou.

Testování ve své kmenové třídě 1. 9., 6. 9., 9. 9.2021

Testování prvňáků proběhne samosběrem dne 02. 09. 2021.

ORGANIZACE VÝUKY OD 24. 05. 2021

Od pondělí 24. 05. 2021 se umožňuje osobní přítomnost ve škole všem žákům.

U žáků 1. stupně se na organizaci výuky NIC NEMĚNÍ. Žáci se TESTUJÍ pouze 1x týdně, vždy v pondělí.

Organizace školní družiny stejná jako od PO 17. 05. 2021, stejná jako od začátku školního roku.

Bez rotace se na prezenční výuku vrací žáci 2. stupně.

Testování 1x týdně, vždy v pondělí

Ruší se povinnost HOMOGENITY tříd a skupin.

Vyučování bude probíhat podle ŘÁDNÉHO ROZVRHU platného od začátku školního roku.

Testování je pro žáky povinné. Jde o bezpečnost ve škole. Odůvodnění tohoto kroku je propsáno do mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V případě, že rodiče odmítnou žáka testovat, tak osobní přítomnost ve škole mu umožněna nebude a bude se vzdělávat doma. Žák bude mít OMLUVENOU ABSENCI. Dostane od školy zadání a podporu ve vzdálené výuce. Škola nebude schopna z kapacitních důvodů zajistit pro tyto žáky distanční výuku.

Hygienická opatření – není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

I. stupeň

ŠD

Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,

Ranní družina – ve třídě školní družiny od 6.15 pro I. stupeň (mimo 5. ročníku) – V. Flašková

Odpolední družina – pro zapsané děti v jednotlivých odděleních

Odchod na obědy

 

11,20

11,35

11,50

Po

2,3

1,4

5

Út

2,3

1,4

5

St

2,3

1,4

5

Čt

2,3

1,4

5

2,3

1,4

5

 

Testování 1x týdně – pondělí v kmenové třídě

Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

II. stupeň

Nástup do školy

 

8 před kostelem

9 za kostelem

Dozor

Po

7,35 PN

7,40 Pol

Pech

Út

7,35 Pol

7,40 PN

Pol

St

7,35 PN

7,40 Pol

Ond

Čt

7,35 PN

7,40 Pol

PN

7,35 PN

7,40 Dv

Ham

 

Obědy

 

8

9

Po

12,20 Ham

12,35 LN

Út

13,00 Ham

12,20 PN

St

13,00 Ond

12,20 Ham

Čt

12,35 Pol

12,20 Ond

12,20 Ham

12,35 PN

Testování 2 x týdně – pondělí a čtvrtek v kmenových třídách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

o Na základních školách

▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací,

▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně,

▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. V ostatních krajích se nic nemění.

o Ve školních družinách a školních klubech

▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,

▪ ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

— Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:

o dvakrát týdně v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy.

o jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN , s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami.