Složení školské rady

  • Mgr. Jana Pechová – předsedkyně
  • Mgr. Sylvie Sedláčková – zapisovatelka
  • Mgr. Jitka Bednářová
  • Mgr. Petr Němec
  • Daniela Tetíková
  • Jaroslav Pašek