Od poslední návštěvy třeťáků v knihovně uběhlo hodně času, a proto jsme byli všichni rádi, že se v učivu objevilo téma, které po knihovně přímo volá. Tentokrát jsme se zabývali tím, co je to pohádka, jak pohádka vznikla, jak si dříve lidé pohádky povídali, … prostě o všem, co souvisí s tímto krásným žánrem.

Děti si v pondělí 4. března přečetly několik pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Díky tomu, že si většinou donesly vlastní knížky z domova, mohly pracovat ve skupinách. Ve skupinách hledaly v pohádkách odpovědi na otázky. Ve škole jsme další den pokračovali v tématu kresbou pohádkové postavy a jejím popisem.

Monika Bočková