Základní škola v Chlumu u Třeboně ve spolupráci s místní knihovnou se již po osmé zapojila do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.

Projekt vyhlašuje Národní pedagogické nakladatelství s podporou MŠMT (ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)a je věnován žákům 1. tříd ZŠ. Cílem tohoto projektu je rozvoj čtenářské gramotnosti, jinak řečeno podchytit, zprostředkovat a pomoci vytvořit kladný vztah ke čtení od prvních měsíců školní docházky a návyk pravidelného čtení.

Od počátku první třídy jsme navštěvovali Knihovnu v Chlumu u Třeboně, kde nám paní knihovnice Dagmar Raková připravila program, který zahrnoval seznámení s knihovnou, knihami a čtení úryvků z vybraných dětských knih. Na každého účastníka této akce čekaly pracovní listy, které prověřily, jak děti znají pohádky a jejich hrdiny, zda dokážou pozorně naslouchat a vnímat čtení. Každý žák si samostatně nebo s pomocí paní knihovnice či učitelky vybarvil obrázek, doplnil křížovku, hledal rozdíly v obrázcích, čím se od sebe liší. Zjišťovaly se ale i matematické dovednosti - schopnost spočítat obrázky a porovnat, čeho je více nebo méně. Mnohdy nám přečtený úryvek připomněl již zapomenutý příběh, oblíbenou pohádku či hrdinu. Každé naše setkání v knihovně se neslo v příjemné tvůrčí atmosféře plné radosti z nových zážitků a smíchu z legračních příběhů a her.

Projekt „Už jsem čtenář“ byl slavnostně ukončen ve čtvrtek 2. června 2016 předáním knihy Knihožrouti a pamětního listu dětem na radnici. Pan starosta Ing. Petr Kolezsar zároveň ocenil i snahu dětí drobným dárkem. Nevšední vyznění této akce podtrhlo i slavnostní oblečení účastníků i krásné prostředí obřadní síně na obecním úřadu. Radost a nadšení z této akce přimělo děti pustit se hned do čtení a ukázat panu starostovi a paní knihovnici, že si knížku opravdu zaslouží a číst už umějí. Chtěli bychom poděkovat panu starostovi a paní knihovnici, že si na nás udělali čas a sdíleli s námi tento důležitý okamžik našich žáčků. Každý učitel potvrdí, že není krásnějšího okamžiku, než kdy dítě zvládne přečíst slovo, v tu chvíli se mu rozzáří oči a jásá, že to dokázalo a objevilo něco pro ně doposud nepoznaného. Ta upřímná, neopakovatelná radost a nadšení jsou nakažlivé a i my učitelé v tu chvíli zažíváme pocit, že ta naše práce má smysl.

Každý rok se na knize pro prvňáčka podílejí jiní autoři a výtvarníci. Letošní knihu Knihožrouti napsala Klára Smolíková a ilustrovala Bára Buchalová. Hlavními hrdiny jsou prvňáčci Zorka a Aleš, kteří se také potýkají se čtením, zároveň se stávají detektivy a objasňují ztráty knih v knihovně. Je mnoho podezřelých, ale nakonec Aleš se Zorkou zjistí, že za vše mohou chlupatá a zubatá stvoření - knihožrouti. Příšerky provázejí děti v cestě za knížkami a dělají jim ji trošku zábavnější. Knihohryz Ota, který má děti na starost jim říká: „Abecedu vás naučí paní učitelka ve škole, ale pořádnými čtenáři, kteří si na knize pochutnají, se můžete stát jenom tady, v knihovně.“

Čtení patří k nejdůležitějším aktivitám člověka, proto se obracím na rodiče, aby děti podporovali ve čtení a byli jim příkladem. Dnešní moderní technikou přeplněná doba dětem vkládá do rukou tablety, mobilní telefony, počítače a na „obyčejné“ knihy se zapomíná. Na jedné straně je úžasné, jak i velmi malé děti si s touto technikou umějí poradit, ovládat ji a používat, ale na druhé straně, to přináší i negativa. Zhoršila se správná výslovnost, chudne slovní zásoba, snižuje se pohotovost ve vyjadřování. Děti mnohdy nerozumějí významu slov, velmi obtížně se vyjadřují, mají potíže naslouchat mluvenému slovu, není pro ně totiž dost akční a zajímavé. Tyto potíže se projevují i v jejich školních výsledcích, ale nejen tam. Děti nemají potřebu si mezi sebou povídat a prohlubovat vzájemné vztahy. Je to pochopitelné, vždyť školní práce je postavena na naslouchání a soustředění se na činnost. Jenže tyto obtíže si nesou i do dalšího života a konání člověka, např. přečtené, ale nepochopené smlouvy vedou jejich majitele do velmi nepříznivých situací, které mohou mít až zničující následek.

Na čtení bychom už z výše uvedených důvodů neměli zapomínat a čtení bychom měli za všech okolností podporovat. Vždyť kniha je nejvěrnější přítel člověka!

Mgr. Jana Novotná