ORGANIZACE VÝUKY OD 24. 05. 2021

Od pondělí 24. 05. 2021 se umožňuje osobní přítomnost ve škole všem žákům.

U žáků 1. stupně se na organizaci výuky NIC NEMĚNÍ. Žáci se TESTUJÍ pouze 1x týdně, vždy v pondělí.

Organizace školní družiny stejná jako od PO 17. 05. 2021, stejná jako od začátku školního roku.

Bez rotace se na prezenční výuku vrací žáci 2. stupně.

Testování 1x týdně, vždy v pondělí

Ruší se povinnost HOMOGENITY tříd a skupin.

Vyučování bude probíhat podle ŘÁDNÉHO ROZVRHU platného od začátku školního roku.

Testování je pro žáky povinné. Jde o bezpečnost ve škole. Odůvodnění tohoto kroku je propsáno do mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V případě, že rodiče odmítnou žáka testovat, tak osobní přítomnost ve škole mu umožněna nebude a bude se vzdělávat doma. Žák bude mít OMLUVENOU ABSENCI. Dostane od školy zadání a podporu ve vzdálené výuce. Škola nebude schopna z kapacitních důvodů zajistit pro tyto žáky distanční výuku.

Hygienická opatření – není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.