Ředitel ZŠ Chlum u Třeboně oznamuje, že všem žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole bylo vyhověno.

Tímto oznámením se považují rozhodnutí o přijetí dítěte za oznámená.

Zveřejněno dne 11. 05. 2021

Mgr. Luboš Němec ředitel školy