Informace pro žáky II. stupně.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin pro prezenční výuku s odpoledním vyučováním.

(výuka tělesné výchovy je povolena - pouze venku)