Testování žáků 9. ročníku, z důvodu přijímacích zkoušek na střední školu, bude provedeno v pátek 30. 4. 2021 v průběhu dopoledne. Platnost potvrzení je sedm dní.