Žáci, kteří nastoupí na prezenční výuku, budou dvakrát v týdnu (pondělí a čtvrtek) testováni na Covid-19 formou neinvazivního antigenního testu pro samoodběr bez přítomnosti zdravotníka (LEPU test).

Testování bude probíhat první vyučovací hodinu v jednotlivých třídách. Test provádí žáci samostatně pod dohledem vyučujícího. 

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence zákonných zástupců žáka.

S postupem testování seznámí žáky dohlížející pedagogický dozor.

Podrobnější informace o testování ve školách na webu testovani.edu.cz