První stupeň základních škol od 12. dubna přejde na rotační výuku, střídat se děti budou po týdnech.

Druhý stupeň pokračuje v distanční výuce.

 

12. 4. 2021

1. a 2. třída nástup na rotační výuku (týden prezenční výuka a další týden distanční)

Nástup 7,50 hodin do kmenových tříd

Odchod na oběd:

1. třída 11,30

2. třída 11,15

Školní družina:

Ranní v hlavní budově školy

Odpolední ve třídách školní družiny    

19. 4. 2021

3., 4. a 5. třída nástup na rotační výuku (týden prezenční výuka a další týden distanční)

Nástup:

3. třída v 7,50 hodin do kmenové třídy

4. třída v 8,00 hodin do kmenové třídy

5. třída v 8,10 hodin do kmenové třídy

Odchod na oběd:

3. třída 11,20

4. třída 11,35

5. třída 11,50

Školní družina:

Ranní v hlavní budově školy

Odpolední ve třídách školní družiny