SKUPINY/OBLASTI

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. STUPEŇ

 

V týdenních rotacích celých tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ

 

Distančně.

ŠKOLNÍ KLUBY A DRU ŽINY

 

Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržování homogenity skupin stejné jako třídy

 

 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

 

 

OCHRANA NOSU A ÚST

 

Všichni povinně ochrana úst a nosu.

a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).

b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO

TESTOVÁNÍ

 

Povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ:

– antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně) – PCR 1x týdně

V ĚTRÁNÍ

 

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Doporučená venkovní výuka v maximální míře

HOMOGENITA

 

Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.

Doporučená homogenita u skupinových konzultací a praktického vyučování.

STRAVOVÁNÍ

 

Pro distanční výuku pouze odběr (take-away).

Pro prezenční výuku: – pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.,

– rozestupy mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin,

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.