Složení nové školské rady:

za rodiče:

Mgr. Jitka Bednářová

Marie Kaletová

za zřizovatele:

Mgr. Sylva Sedláčková

Bc. Hana Davidová

za učitele:

Mgr. Jana Novotná

Ing Tereza Suchá