Na základě vyjádření KHS JH prosím rodiče, aby sledovali zdravotní stav dětí.

Při zhoršení zdravotního stavu dítěte kontaktovat pediatra.