Základní škola:

Nstup 1. a 2. ročníku na prezenční výuku.

Ostatní ročníky - distanční výuka

Školní družina:

4. 1. 2021-ranní družina v hlavní budově školy, odpolední v třídách školní družiny

Školní jídelna:

Pro prezenční výuku v budově školy.

Pro distanční výuku - odnášení jídla