Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vdělávání.

Je umožněn provoz školní družiny.

Zařízení školního stravování je v provozu.