Škola se zapojila do projektu Červeného kříže "DARUJNOTEBOOK", kde dala potávku na 7 ntb s možností připojení internetu pro naše žáky.Podrobnosti na https://darujnotebook.cz/.