Po dobu uzavření školy je nadále školní jídelna v provozu. Žáci se mouhou po

předchozím přihlášení stravovat ve školní jídelně nebo si odnést oběd v jídlonosiči domu.

Ceny obědaů jsou stejné jako by byl žák přítomen ve škole.

Po dobu uzavření jsou všichni žáci automaticky odhlášeni ze stravování.