- vyhlašuje KHS Jihočeského kraje

- rodiče jsou imformováni třídními učitel přes email

- výuka probíhá distančně

- formuláře na oštřovné je možno vyzvednot v ředitelně školy nebo

v kanceláři školní jídelny