Od 12. 10. - 16. 10.. je na základě vyjádření KHS uložena karanténa pro

žáky 3. a 4 ročníku