Zahájení školního roku 2020/2021

Výuka začíná v úterý 1. 9. 2020 7:50 – 8:30

  • Děti jdou rovnou do tříd, nepřezouvají se.
  • Před i po skončení vyučování zákonný zástupce do školy nevstupuje, čeká před budovou ZŠ.
  • Učebna dětí 1. třídy je v hlavní budově.
  • Žáci první třidy můžou vstoupit do budovy školy v doprovodu rodičů (dospělé osoby s rouškou).
  • Do první třídy byli přijití všichni, kteří podali přihlášku (zveřejněno na webu v červnu).