Základní škola Chlum u Třeboně poskytuje dětem a žákům vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zřizovatelem školy je Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně.

Do sítě škol a školských zařízení byla škola zařazena s účinností od 1. ledna 2003.

ŠKOLA JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ, KTERÁ SDRUŽUJE:

  • základní školu - kapacita 350 žáků
  • školní družinu - kapacita 60 žáků,
  • školní jídelnu s celkovou kapacitou 400 jídel.