Měsíc prosinec je vždy obdobím, kdy se všichni těšíme na Vánoce a stejně tomu je i ve škole. Adventní čas je obdobím nadějí, plnění přání a časem setkávání se a zamyšlení v naší uspěchané době.

I v letošním roce byl začátek adventu ve znamení rozsvěcování vánočního stromu na náměstí, které pořádalo Občanské sdružení pro děti a mládež v Chlumu u Třeboně v sobotu 1. 12. 2018.

V listopadu navštívili žáci třetí třídy knihovnu hned dvakrát. V rámci projektu O starých českých pověstech jim paní Raková přečetla pověst o Horymírovi. Dále se děti seznámily s novými publikacemi v knihovně. Následující týden si žáci zopakovali informace o Čechovi, knížeti Krokovi a jeho dcerách a samozřejmě o Libuši a Přemyslovi. Ve skupinách potom vytvořili komiks, který zachycuje část těchto pověstí.

Monika Bočková

ss c velenice logoV letošním školním roce opět pokračujeme ve spolupráci se Střední školou v Českých Velenicích. V minulých letech jsme společně organizovali exkurze do strojírenských podniků a od září se někteří žáci z 8. a 9. ročníku dobrovolně zapojili do grantu na podporu polytechnického vzdělávání. Ve svém volném čase pracují s různými přístroji a seznamují se s informacemi, které rozšiřují jejich znalosti zejména v technických oborech. Polytechnický kroužek i doprava do Střední školy v Českých Velenicích jsou zdarma. Cílem tohoto kroužku je poskytnout dětem zajímavé informace z různých oborů, aby se žáci mohli lépe orientovat při výběru budoucího povolání.

Kroužek organizuje Mgr. J. Pechová

 

V rámci dopravní výchovy jeli žáci 3. a 4. třídy 25. září na dopravní hřiště do Třeboně. Žáci absolvovali teoretickou výuku pod odborným vedením a praktickou část v podobě jízdy na kole
na dopravním hřišti.

Pro třetí třídu byl tento výcvik premiérou. Někteří žáci po nasednutí na kolo překvapivě zjistili, že si nemůžou jezdit, jak chtějí. Seznamovali s pravidly silničního provozu (pravidlo pravé ruky se ukázalo jako veliký problém), ale po krátké době zvládli jízdu na kole se všemi bezpečnostními pravidly.

Čtvrťáci jeli na dopravní hřiště potřetí. Díky tomu už věděli, co je čeká a jízda na kole probíhala bez větších problémů.

Na jaře nás čeká ještě jedna návštěva dopravního hřiště. Žáci čtvrté třídy budou skládat zkoušky, po kterých se můžou těšit na tzv. řidičák na kolo. Budeme jim přát, aby všichni prošli a na našich silnicích bylo stále bezpečno.

Monika Bočková

01 dopravni hriste 2018 02 dopravni hriste 2018