V pondělí 11.11.2019 se žáci vyššího stupně ZŠ zúčastnili vzpomínkové akce na náměstí v Chlumu u Třeboně u příležitosti konce 1. světové války a Dne válečných veteránů.

První světová válka byla hrůzným válečným konfliktem, při kterém zahynulo 10 milionů lidí. Je spjata s Chlumem tím, že záminkou jejího vzniku byl sarajevský atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este , který jezdil na místní zámek.

Přítomní vyslechli zajímavá slova paní starostky Jitky Bednářové a paní doktorky Jitky Válkové, báseň Na polích flanderských v češtině (v podání žákyně K.Pokorné) a v angličtině ( v podání Timothy Hoggarda), hymnu československou, rakousko-uherskou, EU a britskou. Někteří žáci se na této akci aktivně podíleli – drželi vlajky, louče, bílé kříže (na znamení mrtvých, kteří se nikdy nenašli a nemají vlastní hrob), zvonili na kostelní zvon a četli jména padlých z Chlumu, Mirochova, Žítče a Lutové. Během hodin výtvarné výchovy jsme vyráběli tradiční vlčí máky, které připnuty na oblečení slouží jako symbol válečných veteránů . Této akce se také zúčastnili 2 příslušníci roty aktivních záloh při Krajském vojenském velitelství České Budějovice: desátník Michal Lískovský a rotný Jan Klimeš (válečný veterán války v bývalé Jugoslávii), kteří položili věnec s vlčími máky k pomníku obětí 1. a 2. světové války.

Myslím, že je velice důležité připomínat si některé významné historické události, neboť z nich plyne ponaučení a jejich odkaz by měl posílit v našich srdcích touhu být lepším člověkem. Chtěla bych poděkovat touto cestou organizátorům , všem zúčastněným a žákům, z nichž někteří nepříliš vydařené počasí odnesli nachlazením.