V měsíci březnu se 4. třída zúčastnila soutěže vypsané u příležitosti 70. výročí založení nakladatelství Albatros. Do soutěže se zapojilo bezmála 250 školních kolektivů, ale bohužel vyhrát mohl pouze jeden. Štěstěna nám nebyla nakloněna a vítězství nás minulo.

I tak nás těší ocenění za účast z nakladatelství Albatros. Pochvala vždy potěší, povzbudí a velmi si ji ceníme, jelikož jsme vynaložili velké úsilí ke splnění zadaných úkolů. Příště snad budeme mít vice štěstí.

Mgr. Jana Novotná