Základní škola v Chlumu u Třeboně pozvala 1. dubna 2019 malé předškoláky na zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo celkem 23 předškoláků. Třídní učitelkou budoucích prvňáčků ve školním roce 2019/2020 bude Mgr. Jana Jechová.

Zápis do první třídy je pro dítě významným dnem, na který by se mělo těšit. Na některých dětech byla znát malá tréma, ta však brzy ustoupil s plněním prvních úkolů.

Na naší škole zápis probíhal tak, že se jedna paní učitelka věnovala rodičům, další dvě se ujmuly budoucího prvňáčka a hravou formou zjišťovaly u dětí vše, co by měly umět před nástupem do první třídy. To znamená barvy, tvary, jednoduché počítání nebo prostorovou orientaci. Také došlo na otázky, týkající se jména a bydliště, recitaci básničky a kreslení postavy. Všichni předškoláci zvládali tyto dovednosti na jedničku. Některé však překvapilo zavazování tkaničky na modelu boty. Ti, kteří si s tímto úkolem neuměli poradit, slíbili, že budou tuto dovednost trénovat doma společně s rodiči.

Na závěr tohoto slavnostního dne byl každý zapsaný předškoláček odměněn krásnými dárečky v podobě sovičky, které pro ně přichystali žáci ve školní družině s paní vychovatelkou, za co jim patří velký dík. Všichni učitelé i žáci zdejší školy se na budoucí prvňáčky moc těší a přejeme jim úspěšný start ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Jana Jechová