ss c velenice logoV letošním školním roce opět pokračujeme ve spolupráci se Střední školou v Českých Velenicích. V minulých letech jsme společně organizovali exkurze do strojírenských podniků a od září se někteří žáci z 8. a 9. ročníku dobrovolně zapojili do grantu na podporu polytechnického vzdělávání. Ve svém volném čase pracují s různými přístroji a seznamují se s informacemi, které rozšiřují jejich znalosti zejména v technických oborech. Polytechnický kroužek i doprava do Střední školy v Českých Velenicích jsou zdarma. Cílem tohoto kroužku je poskytnout dětem zajímavé informace z různých oborů, aby se žáci mohli lépe orientovat při výběru budoucího povolání.

Kroužek organizuje Mgr. J. Pechová