Dbeseda spisovatelka 2018ne 2. 10. 2018 byla uspořádána pro žáky naší školy beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která se zabývá současnou tvorbou knih pro děti a mládež. Žáci se mohli například dozvědět, jak vzniká kniha od počátečního nápadu autorky až po její vydání.

Paní Březinová poutavou formou žáky seznámila se svými tituly knih, ale i s novodobými tématy jako je mentální anorexie, závislost na drogách či soužití s člověkem, který má autismus.

Jana Polnická