Svět práce, tak se nazývá předmět pro žáky v 9. třídě, jehož náplní i cílem je ukázat dětem možnosti dalšího vzdělávání a výběru profese. Pravidelně s dětmi jezdíme na Burzu středních škol, na exkurze do středních škol a učilišť také do provozu různých firem v nejbližším okolí. Součástí toho všeho byla také návštěva Úřadu práce v Jindřichově Hradci. Žáci se dozvěděli, o které profese je na trhu práce největší zájem.

Druhou částí pobytu v Jindřichově Hradci byla prohlídka Rádia Česká Kanada. Nejen že jsme dostali při prohlídce odborný výklad, ale odvážlivci mohli vstoupit přímo do živého vysílání, ať už jako „zprávařka“ nebo hosté. Děvčatům děkuji za odvahu a Rádiu Česká Kanada přeji hodně mladých posluchačů.

Zorganizovala a napsala Mgr. J. Pechová