Každoročně se koncem měsíce září žáci 3. a 4. třídy zúčastňují výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Třeboni. Ani letos tomu nebylo jinak. Doprava byla zajištěna autobusem, který nás dovezl do Třeboně a zpět ke škole.

Výuka byla rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou.

V učebně si žáci osvojili znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu platící pro chodce a cyklisty a náročné řešení dopravních situací – křižovatek pod vedením zkušeného učitele autoškoly pana Illeho.

Následovalo praktické prověření nabytých vědomostí a dovedností, které probíhalo na dopravním hřišti, kde na vše dohlížel a trpělivě vysvětloval chyby v simulovaných situacích učitel autoškoly pan Hlinka. Žáci v roli chodce a cyklisty si zde mohli natrénovat a prakticky vyzkoušet řešení a zvládání dopravních situací v bezpečném prostředí dopravního hřiště. Ukázalo se, že pro děti to nebylo vůbec lehké a že se potřebují ještě hodně učit, aby se mohly účastnit silničního provozu. Pro některé žáky byla jízda na kole větším problémem než znalost dopravních pravidel.

Žákům se výuka na dopravním hřišti líbila a zjistili, že učení nespočívá jen v tom sedět v lavicích a učit se číst, psát a počítat, ale osvojovat si i řadu jiných dovedností, které uplatní v životě.

Na jaře nás čeká další výuka na dopravním hřišti, která je pro žáky 4. ročníku zakončena získáním řidičského průkazu pro cyklisty. Doufáme, že všichni žáci budou dobře připraveni a že i za přítomnosti městských policistů a učitelů autoškoly řidičské osvědčení získají.

Dopravní výchova je pro děti velice prospěšná a stala se tak neodmyslitelnou součástí povinné školní výuky. A je dobře, že tomu tak je, protože chyby a neznalosti v dopravních situacích mívají fatální následky.

Ing. Kateřina Hamerníková a Mgr. Jana Novotná