Letos se naše škola zapojila do projektu pro zřízení Čtenářského klubu, který je určen k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Tento projekt MŠMT je koncipován jako dobrovolná mimoškolní aktivita. Smyslem tohoto programu je ukázat žákům, že čtení může být nejen bohatým zdrojem naší slovní zásoby, prostředkem našeho kultivovaného projevu, zdrojem informací, ale především i zábavou a potěšením v dnešním přetechnizovaném světě. Žáci se zde věnují četbě knih a textů, na kterých se učí číst s maximálním porozuměním a pracovat s texty pomocí speciálních technik tak, aby v každodenním životě tuto dovednost mohli smysluplně zužitkovat. Žáci si zde mohou vyzkoušet mimo jiné i autorské psaní, dramatizaci, doprovodné výtvarné techniky, společně mohou nad knihami diskutovat a zažívat i legraci a zábavu během didaktických her, které vždy schůzky doprovázejí.

Autorka textu a vedoucí klubu: Mgr. Jana Polnická